سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر آشوری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۰) / عكس (۲) / گروه صحنه (۱) / تداركات  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   گروه صحنه   تداركات  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كما (۱۳۸۲)
  ۲ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۳ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)
  ۴ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۵ -  هتل كارتن (۱۳۷۵)
  ۶ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۷ -  رانده شده (۱۳۶۸)
  ۸ -  كمينگاه (۱۳۶۶)
  ۹ -  سمندر (۱۳۶۴)
  ۱۰ -  سرنوشت سازان (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   گروه صحنه   تداركات  
 1. عكس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آواي دريا (۱۳۶۹)
  ۲ -  مترسك (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   گروه صحنه   تداركات  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   گروه صحنه   تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۲ -  مكافات (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.