سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرهاد مافی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير فيلمبرداري (۲) / فيلمبردار (۳) / دستيار فيلمبردار (۱۵) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / دستيار تداركات (۲) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دست شيطان (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تله روباه (۱۳۸۵)
  ۲ -  گرداب (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۲ -  عروس افغان (۱۳۸۲)
  ۳ -  ايستگاه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۲ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۳ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۴ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۵ -  طعمه (۱۳۷۱)
  ۶ -  مجسمه (۱۳۷۱)
  ۷ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۸ -  نوبت عاشقي (۱۳۶۹)
  ۹ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۱۰ -  محموله (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  معما (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۱۳ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)
  ۱۴ -  طائل (۱۳۶۳)
  ۱۵ -  مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)
  ۲ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)
  ۳ -  مرگ يزدگرد (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سياه راه (۱۳۶۳)
  ۲ -  دست شيطان (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۲ -  پادزهر (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.