سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد تراب نيا

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱۰) / مشاور كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / دستيار تدوين (۱) / مدير صحنه (۱) / آهنگساز  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   آهنگساز  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)
  ۲ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۳ -  سرب (۱۳۶۷)
  ۴ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۵ -  خط قرمز (۱۳۶۰)
  ۶ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)
  ۷ -  سفر سنگ (۱۳۵۶)
  ۸ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۹ -  غزل (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  گوزنها (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   آهنگساز  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   آهنگساز  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   آهنگساز  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گروهبان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   آهنگساز  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حكم (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   آهنگساز  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.