سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد نجفی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه فيلمبرداري (۱) / عكس (۱) / حمل و نقل (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   عكس   حمل و نقل   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ماهيگير كوچك (۱۳۸۶)
  ۲ -  وكيل اول (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   عكس   حمل و نقل   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   عكس   حمل و نقل   امور فني  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متهم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   عكس   حمل و نقل   امور فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اسپاگتي در هشت دقيقه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   عكس   حمل و نقل   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.