سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس جوادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير توليد  (۱)



 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تنهاي تنهاي تنها (۱۳۹۱)
  ۲ -  سفر غريب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر غريب (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.