سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی غلامی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۴) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   حمل و نقل  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر غريب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۲ -  سفر غريب (۱۳۶۶)
  ۳ -  هويت (۱۳۶۴)
  ۴ -  همه فرزندان من (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرگ سپيد (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.