سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهيدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / فيلمبردار (۱) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)
  ۲ -  ترنج (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.