سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی باقری

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۶) / فيلمبردار (۵) / دستيار فيلمبردار (۶) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صداي صحرا (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آه سرد (۱۴۰۱)
  ۲ -  پرونده باز است (۱۴۰۱)
  ۳ -  دشت خاموش (۱۳۹۹)
  ۴ -  شب طلايي (۱۳۹۹)
  ۵ -  خانه ابري (۱۳۶۵)
  ۶ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  در اسارت (۱۳۶۳)
  ۲ -  سياه راه (۱۳۶۳)
  ۳ -  صاعقه (۱۳۶۳)
  ۴ -  بازداشتگاه (۱۳۶۲)
  ۵ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۲ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)
  ۳ -  دونده (۱۳۶۱)
  ۴ -  اشباح (۱۳۶۰)
  ۵ -  در محاصره (۱۳۶۰)
  ۶ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.