سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز شيخی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تداركات (۴) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  معما (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۲ -  صاعقه (۱۳۶۳)
  ۳ -  طائل (۱۳۶۳)
  ۴ -  مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از بلور خون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۲ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)
  ۳ -  مأموريت (۱۳۶۵)
  ۴ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.