سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمدعلی حامد

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۲) / مجري طرح (۱) / مدير توليد  (۳) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بازيهاي پنهان (۱۳۷۴)
  ۲ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)
  ۲ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۳ -  مجنون (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.