سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد انگجی

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۴) / فيلمبردار  (۳) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آفتابگردانهاي وحشي (۱۳۸۲)
  ۲ -  شب بخير غريبه (۱۳۸۰)
  ۳ -  مسافر غريب (۱۳۷۲)
  ۴ -  تابع قانون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)
  ۲ -  مقاومت (۱۳۶۵)
  ۳ -  تفنگ شكسته (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.