سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرعباس كياپور

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۳) / صدابردار صحنه (۱) / گروه صدا (۱) / امور فني صدا (۱) / دستيار صدابردار (۴) / دستيار صداگذاري (۳) / دستيار امور فني صدا (۱) / دستيار ميكس (۲) / افكت  (۱) فيلم شناسی :   صدابردار   صدابردار صحنه   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت  
 1. صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)
  ۲ -  دايناسور (۱۳۸۶)
  ۳ -  رنگ شب (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صدابردار صحنه   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت  
 1. صدابردار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صدابردار صحنه   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پدر (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صدابردار صحنه   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خون بس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صدابردار صحنه   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت  
 1. دستيار صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كنسرت روي آب (۱۳۸۹)
  ۲ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۳ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)
  ۴ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صدابردار صحنه   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت  
 1. دستيار صداگذاري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تله روباه (۱۳۸۵)
  ۲ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۳ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صدابردار صحنه   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صدابردار صحنه   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت  
 1. دستيار ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۲ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صدابردار صحنه   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.