سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی پناهی

 

فيلم شناسی :   امور مالي (۱) / گروه صحنه (۲) / دستيار صحنه (۱) / آهنگساز (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   امور مالي   گروه صحنه   دستيار صحنه   آهنگساز   با تشكر از  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   امور مالي   گروه صحنه   دستيار صحنه   آهنگساز   با تشكر از  
 1. گروه صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۲ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   امور مالي   گروه صحنه   دستيار صحنه   آهنگساز   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   امور مالي   گروه صحنه   دستيار صحنه   آهنگساز   با تشكر از  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اينجا كسي نمي‌ميرد (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   امور مالي   گروه صحنه   دستيار صحنه   آهنگساز   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رنگ شب (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.