سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد عبدالهی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / تداركات (۱) / تداركات نظامي (۱) / صدابردار (۱) / امور صدا  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   صدابردار   امور صدا  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۲ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۳ -  دندان مار (۱۳۶۸)
  ۴ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   صدابردار   امور صدا  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   صدابردار   امور صدا  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   صدابردار   امور صدا  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  به خاطر مهدي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   صدابردار   امور صدا  
 1. امور صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.