سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سياوش حقيقی

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۵) / سرمايه گذار (۱) / مدير فيلمبرداري (۱) / عكس (۱) / تصويربردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   عكس   تصويربردار پشت صحنه  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سگ ها ديشب نخوابيدند (۱۳۹۸)
  ۲ -  خون خدا (۱۳۹۷)
  ۳ -  لينا (۱۳۹۵)
  ۴ -  مادري (۱۳۹۵)
  ۵ -  تابستان طولاني (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   عكس   تصويربردار پشت صحنه  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سگ ها ديشب نخوابيدند (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   عكس   تصويربردار پشت صحنه  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  لينا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   عكس   تصويربردار پشت صحنه  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   عكس   تصويربردار پشت صحنه  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.