سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سياوش حقيقی

 

فيلم شناسی :   سرمايه گذار (۱) / مدير فيلمبرداري (۱) / عكس (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / تهيه كننده  (۵) فيلم شناسی :   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سگ ها ديشب نخوابيدند (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  لينا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سگ ها ديشب نخوابيدند (۱۳۹۸)
  ۲ -  خون خدا (۱۳۹۷)
  ۳ -  لينا (۱۳۹۵)
  ۴ -  مادري (۱۳۹۵)
  ۵ -  تابستان طولاني (۱۳۹۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.