سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی مهابادی

  تاريخ و محل تولد
پنجم آذر ماه سال 1344
تهران
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۲) / هماهنگي توليد (۱) / دستيار توليد (۷) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  همبازي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چ (۱۳۹۲)
  ۲ -  از رئيس جمهور پاداش نگيريد (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات  
 1. هماهنگي توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گلوگاه شيطان (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)
  ۲ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۳ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۴ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۵ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۶ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۷ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.