سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير رضايی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / عكس (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه (۱) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  باجناق (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  برلين 7ـ (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نفرين (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.