سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريده توكلی

 

فيلم شناسی :   بازيگردان (۱) / مشاور كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر  (۴) فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. بازيگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ازدواج غيابي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ازدواج غيابي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دبستان شوك (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تپلي (۱۳۸۹)
  ۲ -  اعتراف (۱۳۷۵)
  ۳ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۴ -  خلع سلاح (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.