سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد خسروی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / بازيگر (۶) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   حمل و نقل  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۲ -  شرم (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گيس بريده (۱۳۸۵)
  ۲ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۳ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۴ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۵ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)
  ۶ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دوازده صندلي (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.