سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد اسكندری

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۲) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)
  ۲ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۳ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)
  ۴ -  زنبورك (۱۳۵۴)
  ۵ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)
  ۶ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۷ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)
  ۸ -  كيفر (۱۳۵۲)
  ۹ -  رگبار (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  ساعت فاجعه (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.