سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی ژكان

 زندگينامه  

علي ژكان متولد 1329 تهران است. وي فعاليت سينمايي را سال 1347 با بازي غيرحرفه اي آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۶) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۷) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۵) / مجري طرح (۱) / سرمايه گذار (۱) / تدوين (۱) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه (۲) / طراح لباس (۲) / عنوان بندي  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اولين امضا براي رعنا (۱۳۹۶)
  ۲ -  چهره به چهره (۱۳۸۷)
  ۳ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)
  ۴ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۵ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)
  ۶ -  ماديان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قرنطينه (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  چهره به چهره (۱۳۸۷)
  ۲ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)
  ۳ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۴ -  سوء ظن (۱۳۷۱)
  ۵ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)
  ۶ -  ماديان (۱۳۶۴)
  ۷ -  چوپانان كوير (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خاكستري (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اولين امضا براي رعنا (۱۳۹۶)
  ۲ -  دو عروس (۱۳۹۴)
  ۳ -  چهره به چهره (۱۳۸۷)
  ۴ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)
  ۵ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اولين امضا براي رعنا (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)
  ۲ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اولين امضا براي رعنا (۱۳۹۶)
  ۲ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. طراح لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)
  ۲ -  ماديان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   عنوان بندي  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.