سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی آقاكيانيان

 

فيلم شناسی :   هماهنگي (۴) / كنترل (۱۲) / ناظر كيفي  (۱) فيلم شناسی :   هماهنگي   كنترل   ناظر كيفي  
 1. هماهنگي  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۲ -  قدمگاه (۱۳۸۲)
  ۳ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۴ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   هماهنگي   كنترل   ناظر كيفي  
 1. كنترل  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)
  ۲ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۳ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۴ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۵ -  قدمگاه (۱۳۸۲)
  ۶ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۷ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)
  ۸ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۹ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۱۱ -  شوخي (۱۳۷۸)
  ۱۲ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   هماهنگي   كنترل   ناظر كيفي  
 1. ناظر كيفي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.