سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدتقی شاهرخ

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱۶) / چاپ (۱) / با تشكر از  (۵) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 1. لابراتوار  : (۱۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۳ -  شوخي (۱۳۷۸)
  ۴ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۵ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)
  ۶ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)
  ۷ -  جهنم سبز (۱۳۷۴)
  ۸ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)
  ۹ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  باز باران (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  چكمه (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  خمره (۱۳۷۰)
  ۱۴ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۱۵ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)
  ۱۶ -  تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)
  ۲ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۳ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)
  ۴ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۵ -  آهوي وحشي (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.