سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد افسری

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۱) / عكس (۱) / چاپ (۲) / ظهور (۲) / با تشكر از (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   عكس   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  عشق و جنون (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   عكس   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   عكس   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. چاپ  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)
  ۲ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   عكس   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. ظهور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)
  ۲ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   عكس   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوخي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   عكس   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.