سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا مرشدی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۱) / دستيار جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوخي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.