سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن عبدالوهاب

 زندگينامه  

محسن عبدالوهاب متولد 1336 تهران است. وي فعاليت سينمايي را سال 1359 با تدوين فيلم هاي مستند و داستاني آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۳) / گروه كارگرداني (۱) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۴) / مجري طرح (۱) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   تدوين  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  به دنيا آمدن (۱۳۹۴)
  ۲ -  لطفاً مزاحم نشويد (۱۳۸۸)
  ۳ -  خون بازي (۱۳۸۵)
  ۴ -  گيلانه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   تدوين  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  روايت سه گانه (اپيزود سوم، ننه گيلانه) (۱۳۸۲)
  ۲ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   تدوين  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  روايت سه گانه (اپيزود سوم، ننه گيلانه) (۱۳۸۲)
  ۲ -  روزگار ما (۱۳۸۰)
  ۳ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   تدوين  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   تدوين  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نرگس (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   تدوين  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  به دنيا آمدن (۱۳۹۴)
  ۲ -  لطفاً مزاحم نشويد (۱۳۸۸)
  ۳ -  خون بازي (۱۳۸۵)
  ۴ -  گيلانه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   تدوين  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زينت (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روزگار ما (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.