سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن آقاكريمی

  تاريخ و محل تولد
دهم ارديبهشت ماه سال 1336
تهران

 زندگينامه  

حسن آقاكريمي متولد 1336 تهران، فارغ التحصيل سينما و تلويزيون از دانشگاه هنر است. وي فعاليت هنري را به عنوان مدير توليد از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان آغاز كرد. مديريت توليد فيلم «طلسم» به كارگرداني داريوش فرهنگ نخستين تجربه سينمايي اوست.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۳) / تهيه كننده (۴) / مجري طرح (۲) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۱۶) / جانشين مدير توليد (۱) / مشاور توليد (۱) / ساخت آنونس  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آقاي مدير (۱۳۹۰)
  ۲ -  سفر مرگ (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   ساخت آنونس  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زندگي و ديگر هيچ (۱۳۷۰)
  ۲ -  باشو غريبه كوچك (۱۳۶۵)
  ۳ -  طلسم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  فرار از اردو (۱۳۹۳)
  ۲ -  موقت (۱۳۹۳)
  ۳ -  سفر مرگ (۱۳۸۷)
  ۴ -  قفل ساز (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   ساخت آنونس  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بيدار شو آرزو (۱۳۸۳)
  ۲ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   ساخت آنونس  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قرباني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   ساخت آنونس  
 1. مدير توليد  : (۱۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كاناپه (۱۳۹۵)
  ۲ -  خانه پدري (۱۳۸۹)
  ۳ -  بيدار شو آرزو (۱۳۸۳)
  ۴ -  خواب خاك (۱۳۸۲)
  ۵ -  تهران ساعت 7 صبح (۱۳۸۱)
  ۶ -  سفره ايراني (۱۳۷۹)
  ۷ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)
  ۸ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۹ -  نامزدي (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  يحيي (۱۳۷۴)
  ۱۱ -  زينت (۱۳۷۲)
  ۱۲ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۱۳ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)
  ۱۴ -  كلوزآپ (۱۳۶۸)
  ۱۵ -  كارآگاه 2 (۱۳۶۷)
  ۱۶ -  تحفه ها (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   ساخت آنونس  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دوران سربي (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   ساخت آنونس  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خمره (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قصه هاي بازار (۱۳۷۴)
  ۲ -  ليلي با من است (۱۳۷۴)
  ۳ -  خانه دوست كجاست؟ (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.