سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيامك شايقی

 زندگينامه  

سيامك شايقي متولد 1333 آبادان، فارغ التحصيل كارگرداني از مدرسه عالي تلويزيون و سينما است. وي فعاليت سينمايي را به عنوان كارگردان فني در تلويزيون آغاز كرد. او يكي از منتقدين سينماي ايران نيز محسوب مي شود. وي در تاريخ 27 فروردين ماه 1399 در سن 66 سالگي و به دليل عوارض سرطان درگذشت.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۲) / دستيار كارگردان (۲) / نويسنده (۷) / تهيه كننده (۶) / مشاور توليد (۱) / تدوين (۲) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مشاور توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. كارگردان  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ماه در جنگل (۱۳۹۴)
  ۲ -  ابرهاي ارغواني (۱۳۹۰)
  ۳ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)
  ۴ -  ارتفاع 6/45 (۱۳۸۵)
  ۵ -  باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (۱۳۸۴)
  ۶ -  شراره (۱۳۷۸)
  ۷ -  مادرم گيسو (۱۳۷۴)
  ۸ -  در كمال خونسردي (۱۳۷۳)
  ۹ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۱۱ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)
  ۱۲ -  جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مشاور توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)
  ۲ -  جدال (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مشاور توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه در جنگل (۱۳۹۴)
  ۲ -  ابرهاي ارغواني (۱۳۹۰)
  ۳ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)
  ۴ -  باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (۱۳۸۴)
  ۵ -  شراره (۱۳۷۸)
  ۶ -  مادرم گيسو (۱۳۷۴)
  ۷ -  در كمال خونسردي (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مشاور توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ماه در جنگل (۱۳۹۴)
  ۲ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)
  ۳ -  باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (۱۳۸۴)
  ۴ -  مادرم گيسو (۱۳۷۴)
  ۵ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۶ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مشاور توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مشاور توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (۱۳۸۴)
  ۲ -  مادرم گيسو (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مشاور توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مشاور توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مشاور توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.