سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هوشنگ رمضانی فر

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)
  ۲ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.