سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن جعفرلواسانی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۶) / چاپ (۴) / سانسيتومتري (۶) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۱۲) / با تشكر از  (۴) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   سانسيتومتري   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. لابراتوار  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۲ -  عبور از تله (۱۳۷۲)
  ۳ -  همه دختران من (۱۳۷۲)
  ۴ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۵ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۶ -  ديده بان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   سانسيتومتري   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. چاپ  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۲ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۳ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۴ -  ديده بان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   سانسيتومتري   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. سانسيتومتري  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۲ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۳ -  اعتراف (۱۳۷۵)
  ۴ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۵ -  قاصدك (۱۳۷۵)
  ۶ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   سانسيتومتري   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۳ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۴ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۵ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۶ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۷ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۸ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۹ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   سانسيتومتري   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۲ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۳ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۴ -  همسر (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.