سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی نعيمی

 

فيلم شناسی :   امور هماهنگي و پيگيري (۱) / هماهنگي (۵) / لابراتوار (۴) / چاپ (۱) / كنترل (۵) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   امور هماهنگي و پيگيري   هماهنگي   لابراتوار   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. امور هماهنگي و پيگيري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زن شرقي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   امور هماهنگي و پيگيري   هماهنگي   لابراتوار   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. هماهنگي  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۲ -  زن شرقي (۱۳۷۶)
  ۳ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۴ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۵ -  نابخشوده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   امور هماهنگي و پيگيري   هماهنگي   لابراتوار   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. لابراتوار  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)
  ۲ -  مزد خونين (۱۳۴۴)
  ۳ -  جدال به خاطر عشق (۱۳۴۲)
  ۴ -  ستاره اي چشمك زد (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   امور هماهنگي و پيگيري   هماهنگي   لابراتوار   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جدال به خاطر عشق (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   امور هماهنگي و پيگيري   هماهنگي   لابراتوار   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. كنترل  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پشت ديوار شب (۱۳۷۶)
  ۲ -  زن شرقي (۱۳۷۶)
  ۳ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۴ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۵ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   امور هماهنگي و پيگيري   هماهنگي   لابراتوار   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساغر (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   امور هماهنگي و پيگيري   هماهنگي   لابراتوار   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.