سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا سميع پور

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۲ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.