سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

انوشيروان حداد

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۴) / برنامه ريز (۶) / دستيار كارگردان (۴) / گروه كارگرداني (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / دستيار برنامه ريز (۱) / بازيگر (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۲ -  بي وفا (۱۳۸۵)
  ۳ -  تله (۱۳۸۴)
  ۴ -  سرتو بدزد رفيق (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۲ -  بي وفا (۱۳۸۵)
  ۳ -  سرتو بدزد رفيق (۱۳۸۴)
  ۴ -  مكس (۱۳۸۳)
  ۵ -  آبي (۱۳۷۹)
  ۶ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)
  ۲ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۳ -  آبي (۱۳۷۹)
  ۴ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   با تشكر از  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زن شرقي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   دستيار برنامه ريز   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۲ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.