سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جواد روشنايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۴) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۲ -  دل و دشنه (۱۳۷۳)
  ۳ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۴ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۵ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۶ -  پلاك (۱۳۶۴)
  ۷ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۸ -  بازداشتگاه (۱۳۶۲)
  ۹ -  خاك و خون (۱۳۶۲)
  ۱۰ -  عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)
  ۱۱ -  برادر كشي (۱۳۵۷)
  ۱۲ -  بت (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  ياور (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.