سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی رضايی

نام اصلي: ايرج رضايي

 زندگينامه  

ايرج رضايي متولد 1314 در گوراب (توابع چالوس) مي باشد. كار دوبله را از سال 1338 و مديريت دوبلاژ را از سال 1338 آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۵) / مشاور كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۲) / نويسنده (۵) / بازيگر (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / سرپرست گويندگان  (۳۳) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   سرپرست گويندگان  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   سرپرست گويندگان  
 1. دستيار كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)
  ۲ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۳ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۴ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۵ -  بيقرار (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   سرپرست گويندگان  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حريص (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   سرپرست گويندگان  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)
  ۲ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   سرپرست گويندگان  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بهار در پاييز (۱۳۶۶)
  ۲ -  سينه چاك (۱۳۵۵)
  ۳ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۴ -  قصه ماهان (۱۳۵۲)
  ۵ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   سرپرست گويندگان  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   سرپرست گويندگان  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ياران (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   سرپرست گويندگان  
 1. سرپرست گويندگان  : (۳۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۲ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)
  ۳ -  بازيچه (۱۳۷۱)
  ۴ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)
  ۵ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۶ -  پوتين (۱۳۷۰)
  ۷ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)
  ۸ -  آب را گل نكنيد (۱۳۶۸)
  ۹ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  آري چنين بود (۱۳۶۷)
  ۱۲ -  ديده بان (۱۳۶۷)
  ۱۳ -  بهار در پاييز (۱۳۶۶)
  ۱۴ -  گرفتار (۱۳۶۶)
  ۱۵ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۱۶ -  بي پناه (۱۳۶۵)
  ۱۷ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)
  ۱۸ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)
  ۱۹ -  روزهاي انتظار (۱۳۶۵)
  ۲۰ -  هواي تازه (۱۳۶۵)
  ۲۱ -  وكيل اول (۱۳۶۵)
  ۲۲ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)
  ۲۳ -  پلاك (۱۳۶۴)
  ۲۴ -  گريز از شهر (۱۳۶۴)
  ۲۵ -  پيراك (۱۳۶۳)
  ۲۶ -  سياه راه (۱۳۶۳)
  ۲۷ -  همه فرزندان من (۱۳۶۳)
  ۲۸ -  بازرس ويژه (۱۳۶۰)
  ۲۹ -  فرمان (۱۳۶۰)
  ۳۰ -  مرز (۱۳۶۰)
  ۳۱ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)
  ۳۲ -  انفجار (۱۳۵۹)
  ۳۳ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.