سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی كيهانی

 

فيلم شناسی :   گروه توليد (۱) / مدير توليد (۳) / جانشين مدير توليد (۱) / پشتيباني توليد (۱) / دستيار توليد (۲) / تداركات نظامي (۲) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / ناظر نظامي  (۱) فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مظفرنامه (۱۳۸۶)
  ۲ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۳ -  فرمان آتش (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۲ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. تداركات نظامي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۲ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۲ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   ناظر نظامي  
 1. ناظر نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.