سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / شعر (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   شعر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)
  ۲ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)
  ۳ -  خشم عقابها (۱۳۴۹)
  ۴ -  سكه شانس (۱۳۴۹)
  ۵ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   شعر   با تشكر از  
 1. شعر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   شعر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جوانمرد (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.