سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ملك جهان خزاعی

 زندگينامه  

ملك جهان خزاعي متولد 1328 تربت حيدريه، داراي مدرك كارشناسي نقاشي و مجسمه سازي از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه لندن و كارشناسي ارشد مديريت هنري از اسليد اسكول دانشگاه لندن است. وي فعاليت هنري را سال 1970 در انگلستان با طراحي صحنه و لباس آغاز كرد. او در همين سال ها با نويسندگي و تصويرگري دو كتاب «سنگ صبور» و «شاهزاده آهو» در فرانسه جايزه بهترين نويسنده و تصويرگر كتاب سال و نويسنده برگزيده انجمن زنان فرانسه را بدست آورد. او سال 1972 با دعوت «وزارت فرهنگ و هنر» به ايران بازگشت و با سمت طراح دائمي اداره تئاتر به حرفه خود ادامه داد. «شازده احتجاب» به كارگرداني بهمن فرمان آرا نخستين طراحي صحنه او در ايران است. خزاعي مادر رفيع پيتز (كارگردان و نويسنده) مي باشد.

 

فيلم شناسی :   مشاور هنري (۱) / نويسنده (۱) / طراح صحنه و لباس (۱۹) / طراح هنري (۱) / مدير هنري (۲) / طراح صحنه (۲) / طراح لباس (۳) / طراح دكور (۱) / با تشكر از (۱) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غزال (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صنم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  فصل ماهي سفيد (۱۳۹۸)
  ۲ -  بن‌بست وثوق (۱۳۹۵)
  ۳ -  باران مي باريد (۱۳۹۴)
  ۴ -  ترديد (۱۳۸۷)
  ۵ -  شكارچي (۱۳۸۷)
  ۶ -  هفت و پنج دقيقه (۱۳۸۷)
  ۷ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۸ -  تنهام نگذار (۱۳۸۳)
  ۹ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  دخيل (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  دختران خورشيد (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۱۵ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۱۶ -  عاشق فقير (۱۳۷۴)
  ۱۷ -  دل و دشنه (۱۳۷۳)
  ۱۸ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)
  ۱۹ -  سايه هاي بلند باد (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. مدير هنري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ع ش ق (۱۳۹۳)
  ۲ -  غزال (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۲ -  ضيافت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۲ -  ملكوت (۱۳۵۵)
  ۳ -  شازده احتجاب (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شازده احتجاب (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صنم (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.