سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نادر جلالی

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / دستيار تدوين (۱) / دستيار صحنه و لباس (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تدوين   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آرايش غليظ (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تدوين   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تدوين   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تدوين   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زندگي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تدوين   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافران (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.