سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

غلام حيدر اكابری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / فيلمبردار (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   فيلمبردار   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خفتگان بيدار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   فيلمبردار   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خفتگان بيدار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   فيلمبردار   تهيه كننده  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خفتگان بيدار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   فيلمبردار   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خفتگان بيدار (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.