سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

غلام حيدر اكابری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / تهيه كننده (۱) / فيلمبردار  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خفتگان بيدار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خفتگان بيدار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خفتگان بيدار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خفتگان بيدار (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.