سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا اسكندری

نام اصلي: علي اسكندرزاده
 

فيلم شناسی :   گروه صدا (۳) / دستيار صدابردار (۹) / دستيار صداگذاري (۱) / دستيار امور فني صدا  (۱) فيلم شناسی :   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا  
 1. گروه صدا  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بر بوم زمان (اپيزود اول) (۱۳۸۲)
  ۲ -  بر بوم زمان (اپيزود دوم) (۱۳۸۲)
  ۳ -  بر بوم زمان (اپيزود سوم) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا  
 1. دستيار صدابردار  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)
  ۲ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۳ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۴ -  مقلد شيطان (۱۳۸۵)
  ۵ -  صبحي ديگر (۱۳۸۴)
  ۶ -  كارگران مشغول كارند (۱۳۸۴)
  ۷ -  هوو (۱۳۸۴)
  ۸ -  آلبوم (۱۳۸۳)
  ۹ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.