سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شيرين ديباج

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / سرمايه گذار (۱) / هماهنگي (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   هماهنگي   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   هماهنگي   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   هماهنگي   با تشكر از  
 1. هماهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   هماهنگي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.