سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدجمال سيدحاتمی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۶) / دستيار كارگردان (۳) / دستيار برنامه ريز (۱) / دستيار تدوين (۲) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار برنامه ريز   دستيار تدوين   دستيار صحنه  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  لاك قرمز (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار برنامه ريز   دستيار تدوين   دستيار صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  طعم شيرين خيال (۱۳۹۳)
  ۲ -  خيابان هاي آرام (۱۳۸۹)
  ۳ -  ما همه خوبيم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار برنامه ريز   دستيار تدوين   دستيار صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  طعم شيرين خيال (۱۳۹۳)
  ۲ -  خيابان هاي آرام (۱۳۸۹)
  ۳ -  از رئيس جمهور پاداش نگيريد (۱۳۸۷)
  ۴ -  ما همه خوبيم (۱۳۸۳)
  ۵ -  يك تكه نان (۱۳۸۳)
  ۶ -  مارمولك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار برنامه ريز   دستيار تدوين   دستيار صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  از رئيس جمهور پاداش نگيريد (۱۳۸۷)
  ۲ -  يك تكه نان (۱۳۸۳)
  ۳ -  مارمولك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار برنامه ريز   دستيار تدوين   دستيار صحنه  
 1. دستيار برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار برنامه ريز   دستيار تدوين   دستيار صحنه  
 1. دستيار تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۲ -  شوخي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   دستيار برنامه ريز   دستيار تدوين   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پناهنده (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.