سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بيژن شكرريز

  تاريخ و محل تولد
اول آذر ماه سال 1333
تهران
 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / عكس  (۶) فيلم شناسی :   كارگردان   عكس  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسير عشق (مسافر كربلا) (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   عكس  
 1. عكس  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۲ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۳ -  ويزا (۱۳۶۶)
  ۴ -  معما (۱۳۶۵)
  ۵ -  اتوبوس (۱۳۶۴)
  ۶ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.