سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شاهين جعفری

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۹) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۶) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار توليد (۲) / امور اداري  (۱) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   امور اداري  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاتك (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   امور اداري  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نارنجي پوش (۱۳۹۰)
  ۲ -  قند تلخ (۱۳۸۷)
  ۳ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)
  ۴ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)
  ۵ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۶ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۷ -  فرمان آتش (۱۳۷۴)
  ۸ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)
  ۹ -  پوتين (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   امور اداري  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قرنطينه (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   امور اداري  
 1. مدير توليد  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آخرين سرقت (۱۳۸۹)
  ۲ -  تيغ زن (۱۳۸۷)
  ۳ -  قند تلخ (۱۳۸۷)
  ۴ -  تله (۱۳۸۴)
  ۵ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)
  ۶ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   امور اداري  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   امور اداري  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۲ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   امور اداري  
 1. امور اداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كودكانه (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.