سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد گل سفيدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۱) / دستيار دوم فيلمبردار (۲) / مدير فيلمبرداري (۲) / گروه فيلمبرداري (۶) / نورپرداز (۱) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تپلي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جايي در دوردست (۱۳۸۴)
  ۲ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دختر ايران (۱۳۹۸)
  ۲ -  بيوگرافي (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نيش زنبور (۱۳۸۸)
  ۲ -  در شب عروسي (۱۳۸۷)
  ۳ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)
  ۴ -  گيلانه (۱۳۸۳)
  ۵ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)
  ۶ -  دنيا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تپلي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد را نكشيد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.