سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن عظيمی

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۱) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۳) / بدلكار (۱) / گروه صحنه  (۱) فيلم شناسی :   منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   بدلكار   گروه صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مكافات (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   بدلكار   گروه صحنه  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   بدلكار   گروه صحنه  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۲ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۳ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   بدلكار   گروه صحنه  
 1. بدلكار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طرح اوليه داستان از   بازيگر   بدلكار   گروه صحنه  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.