سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شريف لطفی

 

فيلم شناسی :   آهنگساز  (۹) فيلم شناسی :   آهنگساز  
 1. آهنگساز  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سكوت كوهستان (۱۳۷۴)
  ۲ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۳ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۴ -  مسافران دره انار (۱۳۷۰)
  ۵ -  آهوي وحشي (۱۳۶۹)
  ۶ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)
  ۷ -  كنار بركه ها (۱۳۶۵)
  ۸ -  سامان (۱۳۶۴)
  ۹ -  ماديان (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.