سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سليم رسولی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / تصويربردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دام (۱۳۷۴)
  ۲ -  شريك زندگي (۱۳۷۳)
  ۳ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۴ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۵ -  دايان باخ (۱۳۷۱)
  ۶ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.