سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيروس سليمی خليق

 

فيلم شناسی :   عنوان بندي (۱) / تيتراژ (۳) / خوشنويسي (۱) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   خوشنويسي   طراح پوستر  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   خوشنويسي   طراح پوستر  
 1. تيتراژ  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۲ -  قاصدك (۱۳۷۵)
  ۳ -  ضيافت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   خوشنويسي   طراح پوستر  
 1. خوشنويسي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   خوشنويسي   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.